torsdag 24. september 2020

Dagsorden, Årsberetning og regnskap

Saksliste for Ekstraordinær Generalforsamling 24/9-2020:


Kan vi avholde årsmøte det ble kalt inn til i nå?


Hvis ja:

Dagsorden for Årsmøte NHL 2020:

 1.  Godkjenne innkalling og dagsorden 

 2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å skrive under protokollen 

 3. Styrets årsberetning 

 4. Regnskap 

 5. Valg  

 6. Fastsetting av medlemskontingent 

 7. Innkomne saker: Sak fr

Saksdokumenter til Årsmøte for året 2019:

 • Årsberetning for 2019 finnes her
 • Regnskap for 2019 finnes her

Innkomne saker:

 • Innkommet sak 1: Endre fristen for innrapportering av saker til 1uke før årsmøtet
 • Innkommet sak 2: Formalisere lovemessig krav om innrapportering av styret med Person nummer og fødselsnummer til Brønnøysundregisteret.

Begge er innjobbet i forslag til endrede vedtekter her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.