søndag 18. mars 2018

Under siste årsmøte, ble vi oppmerksomme på at våre vedtekter ikke hadde blitt offentliggjort. Du kan nå finne en lenke til våre vedtekter i margen, samt her.