onsdag 21. april 2021

ÅRSMØTE 2021 og ÅRSBERETNING for 2020

 Årsmøte ble avholdt og vi er på vei videre. Vi i styret håper sammen med alle andre på bedre tider. Vi har satt opp en enkel hjemmeside slik at folk som er interessert kan henvises dit. Linken ligger til venstre.

Årsmøtereferatet finnes her.

Årsberetning finnes her.