torsdag 24. september 2020

Årsmøtet i havn

 Da er Årsmøtet for året 2019 avholdt.

 Nytt styre er på plass med Ny leder: vår egen Andrew :)

Referat finnes her


Ole - out :)

Dagsorden, Årsberetning og regnskap

Saksliste for Ekstraordinær Generalforsamling 24/9-2020:


Kan vi avholde årsmøte det ble kalt inn til i nå?


Hvis ja:

Dagsorden for Årsmøte NHL 2020:

 1.  Godkjenne innkalling og dagsorden 

 2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å skrive under protokollen 

 3. Styrets årsberetning 

 4. Regnskap 

 5. Valg  

 6. Fastsetting av medlemskontingent 

 7. Innkomne saker: Sak fr

Saksdokumenter til Årsmøte for året 2019:

 • Årsberetning for 2019 finnes her
 • Regnskap for 2019 finnes her

Innkomne saker:

 • Innkommet sak 1: Endre fristen for innrapportering av saker til 1uke før årsmøtet
 • Innkommet sak 2: Formalisere lovemessig krav om innrapportering av styret med Person nummer og fødselsnummer til Brønnøysundregisteret.

Begge er innjobbet i forslag til endrede vedtekter her

søndag 13. september 2020

Ektraordinær Generalforsamling/Årsmøte

COVID19 har stukket kjepper i hjulene til mange lag og foreninger i år, en hel del foreninger har da heller ikke fått avholdt årsmøte i år, så vi er ikke alene. Vedtektene våre tilsier at vi skal ha årsmøte før utgangen av Mars. Vi hadde da også kalt inn til årsmøte den 19.Februar. Da nedstengningen av Norge kom 13.Februar ble dette avlyst/utsatt. Foreningen var allerede da i en litt prekær situasjon hvor vi trenger nye styremedlemmer, og regelendringer og trenger å ha en årsmøteprotokoll på dette som Brønnøysundregistreret kan godta. All den tid vi ikke har det er foreningen utestengt fra sin egen bankkonto, og gamle styremedlemmer som ikke lengre er med i handbuelaget får fremdeles regninger til oss med mere.. 

Vedtektene våre er spesifike og firkantede på endel punkter. Det er nå 1 spesiell paragraf som i utgangspunktet forhindrer oss i å avholde årsmøtet. Om Årsmøtet står det nemlig at det skal avholdes innen utgangen av Mars mnd.. Siden Erna og Bent fant det for godt å gå utenom Norges Vedtekter med litt juridiske krumspring og forlange at vi skulle holde oss hjemme i månedsvis, så håper jeg Brønnøysundregisteret vil goda at vi flekser vedtektsgrensene våre litt.

Med denne herlige sausen som bakteppe kaller styret derfor inn til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Hvis du er medlem (registert i innmeldingsskjemaet vårt) så får du innen et par dager innkalling på epost. Første og eneste punkt på dagsorden er å godkjenne at vi avholder Ekstraordinært Årsmøte med sakene og innkallingen fra i Februar umiddelbart etterpå.  For at dette skal være i nærheten av greit ( for her er vi strengt tatt utenfor vedtektene..) synes jeg dette vedtaket MÅ være enstemmig fra de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Deretter vil vi avholde årsmøtet som skulle vært avholdt 19.Mars 2020. Umiddelbart etter årsmøtet (Som ikke burde ta lengre tid enn ca 20min) kjører vi som sedvanlig et medlemsmøte hvor alle saker kan taes opp på sparket.

Noen synes kanskje dette er i overkant byråkratisk, men det er dessverre akkurat byråkrati som må til for å få oss opp av den gjørma som tidligere lettvint-løsninger har landet oss i. Bare synd dette var noe vi måtte løse akkurat i 2020 når hele Norge ble stengt ned.

Grunnet COVID19 og det faktum at vi har flere i foreningen som er i risikogruppen for alvorlige COVID-19 problemer (Bla.a. meg som sannsynligvis skal lede møtet) Blir dette møtet digitalt. Lenke til møterom som kan brukes i en helt vanlig nettleser følger med innkallingen. Hvis du har valget anbefaler jeg Crome som nettleser. og prøv gjerne linken opptil en time før. Styret kommer ikke til å ha kapasitet til å hjelpe med problemer for mange. Langt de fleste av oss har vell jobbet hjemmefra hele våren, så videokonferanse går vell greit tenker jeg :) 

Mvh

-Ole

Styremøte 2 i 2020

 Styremøte nr 2 i 2020 avholdt digitalt på facebookgruppa til styret i kveld. Eneste sak på dagsorden var avstemming om hvorvidt vi skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.  Spoiler: ja :)

Referat finnes her