lørdag 14. mars 2015

Våren er kommet!

Vi som bor i Trøndelag har blitt velsignet med en usedvanlig tidlig vår i år. Om det varer, er dog ikke lett å si. For ett par uker siden gjennomførte Nidaros Håndbuelag årsmøte for 2015, med et titalls oppmøtte medelemmer - som vanlig, gjennomført i lokalene til de alltid så gjestmilde håndverkerene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Referat fra møtet sendes ut så snart som mulig, men her er en liten oppsummering:

De månedlige workshopene ved Stabbursmoen skole fortsetter, dog med litt endret timeplan. Det er foreslått å veksle mellom å møtes på mandag- og tirsdags kveld, da dette vil gi muligheter for flere å delta. Det ble foreslått å holde søm-kurs i løpet av året. Invitasjon blir tilgjengelig når vi får fastslått en dato. Samtidig informeres det om at Trondheim Vikinglags venner, gjevnlig, holder åpne håndverkskvelder, hvor enhver kan stikke innom og lære seg nye ting.

Kuset Gård selges mot sommeren, hvilket medfører at våre lagerlokaler forsvinner, i tillegg til muligheten for innendørsskyting (låveskytinga). Årsmøtet prioriterer å finne nye lagerlokaler og oppfordrer de som måtte ha kjennskap til slike fasiliteter om å ta kontakt. Det forventes også at håndbuelagets medlemmer møter til dugnad og opprydding i og rundt låven, når dette skal organiseres. Innkalling vil bli sendt på mail/Facebook.

Som enkelte kjenner til, drar Trondheim Vikinglag til Transylvania i sommer, hvilket medfører at de ikke blir å arrangere vikingmarked dette år. Håndbuelaget har bestemt for å ta et sabbatår, når det kommer til store arrangement, men er åpen for å delta på små begivenheter utover året.

Stubbejakta fortsetter på søndager, inntil lyset tillater at vi flytter aktiviteten til kveldstid.