mandag 7. oktober 2013

Høsten har satt inn for alvor og håndbuelaget trekker inn for vinteren. Vi går slettes ikke i dvale, men benytter anlednigen til å samles i Trondheim Spektrums hall E6, tirsdager kl. 21-23. Vi oppfordrer til å melde fra til sentrale personer i håndbuelaget før eventuelt oppmøte. Høsten åpner også for flere mekkekvelder og disse vil bli annonsert i god tid. Høstens stubbeskyting blir lagt til søndager kl. 13 - fremdeles ved Granåsen skianlegg. Ta kontakt med håndbuelaget og meld din interesse minst en dag i forveien. Vi ønsker også å invitere til låveskyting hos Nils, på Kuset gård ved Jonsvatnet, torsdag 24. oktober kl. 19. Ta med varme klær!