søndag 31. mars 2019

Året 2018

Året 2018 må kunne sies å ha sett minkende aktivitet på klubbens mekkekvelder. Det kan skyldes at Tirsdager passer dårlig for noen. La oss endre det i 2019 og se.
På den andre siden, har det vært oppsving på aktivitet i 3d-skyting.
Det har ikke vært noe klubborganisert stubbeskyting.
Noen medlemmer har arrangert et par runder Archery-tag. ("paintball"-med bue, pædda piler og beskyttelse). Dette høres skummelt ut, men det brukes buer som er veldig lav dravekt, og min vurdering er at det skal godt gjøres å få så mye som et blåmerke av dette. Anbefales varmt :)
Vi har hatt den tradisjonelle julebords-ølen.
Det ble ikke nok folk til å stille opp på Vikingfestivalen i 2018. Vi får se hvordan det blir med dette i 2019. Noen av oss har holdt av helga :)

Styret har vært relativt aktive første halvår med 3 styremøter, og litt mindre aktive etter sommeren med kun 1 styremøte.

Oppsvinget i aktivitet på 3d siden skyldes at vi har fått kjøpt inn flere 3d-blinker og at vi har en plass å skyte. Gården til Øyvind og Charlotte fungerer fint til dette. Vi har nå en avtale med dem om å ha løypa der og skyte fast i løypa eller på låven en gang i måneden samt å kunne lagre ting på låven. Som vederlag betaler vi en liten sum og forplikter oss til å stille med folk til bueskyting på åpen dag.
Dette kan bli en fin fast aktivitet for klubben i årene fremover :) Medlemmer kan også gå løypa på eget initiativ, men da etter avtale med Øyvind og Charlotte.søndag 17. mars 2019

Innkalling til Årsmøte 2019

Hjertelig velkommen til Årsmøte 2019 for Nidaros Håndbuelag kl 18:00 den 31/3-2019. Lokalet er i år Brattørkaia 15b. 5 Etasje. i lokalene til Telenor Capture AS. Hvis man kommer seint, så ring til 93005256

Dagsorden blir som følger:
  1.  Godkjenne innkalling og dagsorden 
  2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å skrive under protokollen 
  3. Styrets årsberetning 
  4. Regnskap 
  5. Valg  
  6. Fastsetting av medlemskontingent 
  7. Innkomne saker 
Det er også tradisjon på å ha medlemsmøte rett etter årsmøtet, så vi gjør det å år også :)