torsdag 20. februar 2020

Årsmøte 2020

Alle medlemmer og øvrige interesserte inviteres herved til Årsmøte den 19.Mars kl 19:00 i lokalene til Nidarosdomens Restaureringsarbeider på Kalvskinnet. Vi har ikke lokalene bekreftet enda, så hvis det blir endringer kommer det egen oppdatering på dette her. Det serveres Kaffe, Te og kjeks :)

Dagsorden for årsmøtet blir slik:
  1. Godkjenne innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å skrive under protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Fastsetting av medlemskontingent
  7. Innkomne saker
I år er det verd å merke seg revidering av vedtekter på programmet mhp lovpålagt registrering av styrets medlemmer hos Brønnøysundregisteret. I tillegg har det kommet tre saker fra medlemmer. En av dem er en vedtektsendring. Forslaget går på at medlemmer bør kunne melde inn saker etter innkalling til årsmøtet.

Styrets forslag til reviderte vedtekter finner dere her.  Tekstendringene er markert med gult for enkelhet skyld :)

De to andre sakene som har kommet inn omhandler Rekruttering og Epostadressen til foreningen.

Etter årsmøtet blir det kjørt et medlemsmøte som sedvanlig.

Velkommen :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.